Hummeltjeshoek

 

Hummeltjeshoek
Informatie
Contact
Plaatsing van uw kind
Downloads
Ideeen en tips
Uitjes en feestjes
Foto's
Oudercommissie
Risico-inventarisatie
Meldcode kindermishandeling
 

Hummeltjeshoek

 

 

Beste ouder,

 

Welkom op onze internet site. Op deze site vindt U, als ouder, informatie over ons kinderdagverblijf, foto's en nieuwtjes die voor U als ouders belangrijk en leuk zijn.

 

De keuze van een kinderdagverblijf komt waarschijnlijk omdat U gaat werken, of iets anders gaat doen, waardoor Uw kind naar een kinderdagverblijf zal moeten gaan. Het is dan van groot belang dat U tevreden bent over de geboden opvang. Wij nemen immers een groot deel van de opvoeding en de verzorging van Uw kind over. En wij zijn ons er van bewust dat dit een zeer belangrijke taak zal zijn.
   

 

Wij beleven met Uw kind een zeer belangrijke periode dat het bij ons zal zijn. In die periode willen wij een belangrijke sleutelrol spelen. In overleg met de ouders / verzorgers stimuleren wij de zelfredzaamheid van Uw kind. Hierdoor wordt Uw kind zelfstandiger en krijgt zo meer zelfvertrouwen.  Onze leidsters zijn allen opgeleid tot het niveau SPW3.

 

Behalve relaties met andere volwassenen, die Uw kind tijdens het verblijf bij ons worden opgevangen, komt Uw kind ook in contact met andere kinderen, en dat is van wezenlijk belang. Want bij ons krijgt het misschien zijn eerste vriendjes en vriendinnetjes.

Kortom de keuze van een kinderdagverblijf houdt meer in dan alleen een oplossing voor opvang als vader en moeder weg zijn. Wij zijn daarvan overtuigd, en wij hopen dat U dat ook zult zijn.

 

 

 

Groepsleiding Hummeltjeshoek

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact
Contact
Contact informatie
Read more...
Downloads
Downloads
Hier kunt u het inschrijfformulier en informatie boekje downloaden
Read more...

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laatste wijziging: vrijdag 28 april 2017.